Témy dizertačných prác pre akademický rok 2020/2021, pracoviská v Košiciach

Centrum biovied SAV vypisuje na akademický rok 2020/2021 viaceré miesta pre doktorandov denného štúdia. Záujemcovia o doktorandské štúdium by mali vopred kontaktovať príslušného školiteľa alebo školiteľku.
V odbore Veterinárna morfológia a fyziológia na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vypisujeme dve témy.  Viac informácií o podmienkach štúdia sa dozviete tu. Uzávierka prihlášok je 15.6.2020. Témy:

  1. Využitie organických foriem stopových prvkov vo výžive zvierat a ich vplyv na fyziologické procesy v organizme (školiteľka RNDr. Klaudia Čobanová, PhD.)
  2. Vychytávanie železa mikroflórou črevného traktu (školiteľka RNDr. Dobroslava Bujňáková, PhD.)

Na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P.J.Šafárika v Košiciach vypisujeme jednu tému. Viac informácií o podmienkach štúdia sa dozviete tu. Uzávierka prihlášok je 30.6.2020.

V odbore Biológia (program Fyziológia živočíchov)  vypisujeme tému:

  1. Molekulárne mechanizmy participujúce v reakciách skorých embryonálnych buniek na faktory prostredia (školiteľ RNDr. Štefan Čikoš, CSc.)