Vedecká rada

Vedecká rada Centra biovied SAV, v.v.i. je v zložení:

ÚMFG členovia:
prof. Ing. Albert Breier, DrSc.
Mgr. Jana Gaburjáková, PhD. – predseda
RNDr. Denisa Imrichová, PhD.
Mgr. Bohumila Jurkovičová Tarabová, PhD.
Mgr. Jana Královičová, PhD.

Externí členovia:
doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD. (FMFI UK, Bratislava)
prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc. (PriF UK, Bratislava)
Ing. Miroslav Kološta PhD.(Výskumný ústav mliekarenský, a.s., Žilina)

Oznámenie o konaní voľby členov