Manažment pracoviska

Vedenie


Riaditeľka / vedúca organizačnej zložky ÚMFG Ing. Zdena Sulová, DrSc.
Zástupca riaditeľa / vedúci organizačnej zložky ÚBGŽ
RNDr. Ľubor Košťál, CSc.
Vedúci organizačnej zložky ÚFHZ prof. MVDr. Štefan Faix, DrSc.
Vedúca sekretariátu Katarína Macejová
Vedecká tajomníčka ÚBGŽ RNDr. Jana Antalíková, PhD.
Vedecká tajomníčka ÚMFG RNDr. Viera Boháčová, CSc.
Vedúci ETÚ
Bc. Anton Švanda

Vedecká rada

Predseda: Mgr. Martin Valachovič, PhD. (ÚBGŽ)
Podpredseda Mgr. Bohumila Jurkovičová Tarabová, PhD. (ÚMFG)


Členovia: RNDr. Boris Bilčík, PhD. (ÚBGŽ)
MVDr. Dušan Fabian, DrSc. (ÚFHZ)
RNDr. Štefan Čikoš, CSc. (ÚFHZ)
prof. Ing. Albert Breier, DrSc. (ÚMFG)
 Externí členovia:
prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc. (za ÚFHZ)
doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD. (za ÚMFG)
prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc. (za ÚBGŽ)