Manažment pracoviska

Stav k 1.1.2018

Vedenie


Riaditeľka / vedúca organizačnej zložky ÚMFG Ing. Zdena Sulová, DrSc.
Zástupca riaditeľa / vedúci organizačnej zložky ÚBGŽ
RNDr. Ľubor Košťál, CSc.
Vedúci organizačnej zložky ÚFHZ prof. MVDr. Štefan Faix, DrSc.

Vedúca sekretariátu Katarína Macejová
Vedecká tajomníčka ÚBGŽ RNDr. Jana Antalíková, PhD.
Vedecká tajomníčka ÚMFG RNDr. Viera Boháčová, CSc.
Vedúca ETÚ
Silvia Marková

Vedecká rada

zvolená 22.marca 2018


Predseda: Mgr. Martin Valachovič, PhD. (ÚBGŽ)
Podpredseda Mgr. Bohumila Jurkovičová Tarabová, PhD. (ÚMFG)


Členovia: RNDr. Boris Bilčík, PhD. (ÚBGŽ)
prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc. (ÚFHZ)
RNDr. Štefan Čikoš, CSc. (ÚFHZ)
prof. Ing. Albert Breier, DrSc. (ÚMFG)
 Externí členovia: prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc. (za ÚBGŽ)
prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc. (za ÚFHZ)
doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD. (za ÚMFG)