Manažment pracoviska

Stav po 1.1.2017

Vedenie

Riaditeľka Ing. Zdena Sulová, DrSc.
Zástupca riaditeľa
RNDr. Ľubor Košťál, CSc.


Vedúca sekretariátu Ing. Helena Kavcová
Vedecká tajomníčka RNDr. Viera Boháčová, CSc.
Vedúca ETÚ
Silvia Marková

Vedecká rada


Predseda: Mgr. Martin Valachovič, PhD. (ÚBGŽ)
Podpredseda RNDr. Michal Cagalinec, PhD. (ÚMFG)


Členovia: RNDr. Jana Anatalíková, PhD. (ÚBGŽ)
Mgr. Silvia Bágeľová Poláková, PhD. (ÚBGŽ)
RNDr. Boris Bilčík, PhD. (ÚBGŽ)
doc. Ing. Albert Breier, DrSc. (ÚMFG)
MMedSc. Eliyahu Dremencov, PhD. (ÚMFG)
Ing. Alexandra Zahradníková, DrSc. (ÚMFG)
 Externí členovia: RNDr. Imrich Barák, DrSc. (za ÚBGŽ)
prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc. (za ÚBGŽ)
RNDr. Michal Dubovický, CSc. (za ÚMFG)
doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD. (za ÚMFG)