Ukončené projekty

Ukončené projekty za rok 2022

Zvoľte si rok:
Nové diagnostické a terapeutické nástroje v liečbe mnoholiekovej rezistencie nádorov
New diagnostic and therapeutic tools against multidrug resistant tumors
Program: COST
Vedúci/a projektu: Mgr. Messingerová Lucia , PhD.
Trvanie projektu: 11.9.2018 – 10.9.2022
BIOZINC – Biovyužiteľnosť zinku u hospodárskych zvierat – možnosti a riešenia
Bioavailability of zinc in animals – the possibilities and solutions
Program: APVV
Vedúci/a projektu: RNDr. Čobanová Klaudia, PhD.
Anotácia:
Trvanie projektu: 1.8.2018 – 30.6.2022
Fotodynamická terapia nádorových buniek karcinómu krčka maternice na modeli chorioalantoickej membrány morčacieho embrya
Program: DoktoGranty
Vedúci/a projektu: Mgr. Kundeková Barbora
Trvanie projektu: 1.1.2021 – 30.6.2022
FUPKOPROSP – Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravie
Functional food based on goats milk and its benefit on health
Program: APVV
Vedúci/a projektu: MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Anotácia:
Trvanie projektu: 1.8.2018 – 31.7.2022
Dbl2 – Proteín Dbl2 ako nový regulátor stability a dynamiky genómu v kvasinkách Schizosaccharomyces pombe
Dbl2 protein as a novel regulator of genome stability and dynamics in fission yeast
Program: APVV
Vedúci/a projektu: Mgr. Bágeľová Poláková Silvia, PhD.
Anotácia:
Trvanie projektu: 1.7.2019 – 30.6.2022
SWIREG – Regulácia komplexu Swi5-Sfr1 pomocou fosforylácie.
Regulation of the Swi5-Sfr1 complex by protein phosphorylation.
Program: APVV
Vedúci/a projektu: Mgr. Bágeľová Poláková Silvia, PhD.
Anotácia:
Trvanie projektu: 1.7.2018 – 30.6.2022