V súlade so všeobecným trendom integrovať fragmentovaný výskum na Slovensku vytvárame Centrum biovied SAV s cieľom zvýšiť produktivitu zúčastnených ústavov. Časový harmonogram predpokladá vznik Centra biovied k 1. januáru 2017. Spočiatku bude tvorený Ústavom biochémie a genetiky živočíchov (ÚBGŽ SAV) a Ústavom molekulárnej fyziológie a genetiky SAV (ÚMFG SAV). Oba ústavy podpísali Memorandum o porozumení pre vznik Centra biovied SAV. Hlavnou motiváciou pre túto iniciatívu bolo podporiť horizontálnu integráciu na zdieľanie infraštruktúry a metodológií zavedených v partnerských ústavoch. Dosiahnutím primeranej, dobre manažovateľnej veľkosti by malo centrum naďalej posilniť interdisciplinárny charakter výskumu, zlepšiť jeho efektívnosť a kvalitu, zvýšiť konkurencieschopnosť v rámci Európskeho výskumného priestoru, ako aj úspešnosť žiadostí o medzinárodné výskumné projekty. Predpokladáme tiež, že dôjde k podstatnému zlepšeniu procesov manažmentu a zníženiu administratívnej záťaže vedeckých pracovníkov. V budúcnosti bude Centrum otvorené aj pre ďalšie ústavy, ktoré majú v súčasnosti status pozorovateľa.
 

Pracovisko je partnerom Univerzitného vedeckého parku pre Biomedicínu v Bratislave.

Ústav biochémie a genetiky živočíchov Ústav biochémie a genetiky živočíchov

V súlade so všeobecným trendom integrovať fragmentovaný výskum na Slovensku vytvárame Centrum biovied SAV s cieľom zvýšiť produktivitu zúčastnených ústavov. Časový harmonogram predpokladá vznik Centra biovied k 1. januáru 2017. Spočiatku bude tvorený Ústavom biochémie a genetiky živočíchov (ÚBGŽ SAV) a Ústavom molekulárnej fyziológie a genetiky SAV (ÚMFG SAV). Oba ústavy podpísali Memorandum o porozumení…

Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky

V súlade so všeobecným trendom integrovať fragmentovaný výskum na Slovensku vytvárame Centrum biovied SAV s cieľom zvýšiť produktivitu zúčastnených ústavov. Časový harmonogram predpokladá vznik Centra biovied k 1. januáru 2017. Spočiatku bude tvorený Ústavom biochémie a genetiky živočíchov (ÚBGŽ SAV) a Ústavom molekulárnej fyziológie a genetiky SAV (ÚMFG SAV). Oba ústavy podpísali Memorandum o porozumení…

Ústav fyziológie hospodárskych zvierat Ústav fyziológie hospodárskych zvierat

V súlade so všeobecným trendom integrovať fragmentovaný výskum na Slovensku vytvárame Centrum biovied SAV s cieľom zvýšiť produktivitu zúčastnených ústavov. Časový harmonogram predpokladá vznik Centra biovied k 1. januáru 2017. Spočiatku bude tvorený Ústavom biochémie a genetiky živočíchov (ÚBGŽ SAV) a Ústavom molekulárnej fyziológie a genetiky SAV (ÚMFG SAV). Oba ústavy podpísali Memorandum o porozumení…