Správna rada

Správna rada Centra biovied SAV, v.v.i. je v zložení:

RNDr. Jana Antalíková, PhD.
RNDr. Viera Boháčová, CSc.
MVDr. Dušan Fabian, DrSc.
Bc. Anton Švanda